Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazýlý Sorularý Ders Planlarý Zümreler Egzersizler Ders Sunumlarý Akýllý Tahta Sunularý Dosya Ýndir Türkçe Dersi
.:: Türk Edebiyatý Dersi Etkileþimli Akýllý Tahta Sunularý ::.

BELGELER

 
Konu Başlıkları
Ýkinci Yeni Þiiri ve Özellikleri Hakkýnda Etkileþimli Akýllý Tahta Sunusu
Turgut Uyar'ýn Hayatý Edebi Kiþiliði Ýle Ýlgili Etkileþimli Akýllý Tahta Sunusu
Þiirde Ahengi Saðlayan Unsurlar (Þiir Bilgisi) Sunusu
Dünyaca Ünlü Doðal ve Yapma Destanlarla Ýlgili Akýllý Tahta Sunusu
Divan-ü Lügatit-Türk (Kaþgarlý Mahmut) Akýllý Tahta Sunusu


Son Eklenen Dosyalar         
 

HAZIRLAYAN AZİZ BELEN