Ana Sayfa Şiir Antolojisi Yazılı Soruları Ders Planları Zümreler Egzersizler Ders Sunumları Akıllı Tahta Sunuları Dosya İndir Türkçe Dersi
.:: Edebiyatın Tanımı ve Tarihle İlişkisi ::.
Edebiyatın Tanımı ve Tarihle İlişkisi
 

       Edebiyat, Arapça “edep” kökünden gelmektedir. Edep sözcüğünün terbiye, güzel ahlak, incelik, kibarlık, utanma gibi anlamları vardır.

Edebiyat bir anlatım biçimidir. Düşünce ve duyguları, hayâlleri güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. Yani estetik bir değerinin olması lazımdır. Bunun için yazılan yazının edebiyat olması mümkün değildir. Edebiyatın ne olduğunu anlayabilmek için onun, dilden, konuşma ve düzyazı dilinden farklı olan yanlarını ortaya koymak gereklidir. Edebiyatı her şair, yazar veya topluluklar farklı şekillerde yorumlamışlardır.
Şinasi’ye göre edebiyat, insana güzel ahlak öğreteceğinden edep adını almıştır.
Edebiyat-ı Cedîdecilere göre edebiyatın ahlakla ilişkisi yoktur. R. Mahmut Ekrem’e göre ise edebiyatın gayesi duygu, düşünce hayal bakımından zengin olan güzel eserler ortaya koymaktır. Bundan da anlaşılıyor ki edebiyat güzel anlatımdır, güzel ahlâkı öğretir, bir milletin dil ve anlatım gücüdür.
Edebiyatın konusu en genel anlamıyla insandır ve konu sınırlaması yoktur.
EDEBİYATIN TARİHLE İLİŞKİSİ
Edebi eser ait olduğu toplumun duygu ve düşüncelerini yansıttığı gibi yazıldığı veya anlatıldığı dönemin izlerini de yansıtan birer tarihi belge niteliğindedir.

Edebiyat ve tarih birbirinden ayrılmaz iki alandır. Çünkü edebiyatın da tarihinde ana konusu insan ve onun yaşamıdır. Tek farkı tarih bu serüveni gerçeğe uygun olarak anlatırken, edebiyat kendine böyle bir sınırlama getirmez, kurgulayarak anlatır. Yani tarihi bir olayı kendine göre, bir edebiyatçının bakış açısıyla ele alır, subjektiftir, (öznel) kendine göre değerlendirir. Aynı olayı bir edebiyatçı farklı şekilde farklı yönden ele alabilir. Tarihçin böyle bir durumu söz konusu olmaz. O araştırıp gerçekleri ortaya koymak zorundadır, yani objektiftir. Nesnel olmak durumundadır.   İster sözlü olsun, ister yazılı olsun bütün edebiyat yaratılarında karşımıza bir çağın, dönemin insanı; insanın yaşamı, hayata bakışı, gelenek ve görenekleri çıkar.

 
Bu metin 2714 kez okunmuşturur.


YORUMLAR

Edebiyatın Tanımı ve Tarihle İlişkisi
Ad:

Gvenlik Kodu

3LFU0T
Gvenlik Kodunu Yaz
Not : Bo Alan Brakmaynz.